Kapcsolat

Cég:
Pénztárgépjavító
és Irodagéptechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószám:11061250-2-05

Cím:3529 Miskolc
Vécsey Károly utca 7.
(Bejárat a Szabadságharc utca
felől a parkolón keresztül)

Telefon: +36 46 353 894 
Email: info@pikers.hu
Web: pikers.hu

Pénzügy, könyvelés - Csóré Emese
Telefon: +36 30 626 7825
E-mail: pikersmiskolc@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

cseregép


Tájékoztató
az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről


Jogi háttér

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint:

 • A pénztárgép meghibásodása esetén mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól a meghibásodás bekövetkeztétől a pénztárgép megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, illetve a meghibásodott pénztárgép helyett üzembe helyezett pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig. /1. § (3) bekezdés a) pont/
 • Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani a javítás idejére. A javítás ideje a megjavított pénztárgép visszaszolgáltatásáig, a javíthatatlannak minősített pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 8. napig, a nem javított pénztárgép visszaszolgáltatása esetén a pénztárgép más szerviz általi azonnali megjavításáig vagy e más szerviz által a biztosítandó cserepénztárgép rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 15. napig tart. /42. § (1)-(2) bekezdés/
 • A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a pénztárgépnaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a szerviznek mind a visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a javított gép (készülék) bevételi adatait a pénztárgépnaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia. /42. § (3) bekezdés/
 • A cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a szerviz az erre rendszeresített nyomtatványon az üzembe helyezést, illetve a visszaszolgáltatást követő 5 munkanapon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére. /42. § (4) bekezdés/
 • Javíthatatlan a pénztárgép, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel. /42. § (5) bekezdés/
 • A pénztárgépbe a javítás befejezését követő első tételként a kézi nyugtaadással és a cserepénztárgéppel bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett. /42. § (6) bekezdés/


Cseregép megszemélyesítése

A csere pénztárgépként használt pénztárgépet a szerviz által igényelt üzembe helyezési kóddal, a szerviz nevére kell megszemélyesíteni az alábbiak szerint.1

 • Üzemeltető neve és székhelye: a szerviz adatai.
 • o Az adott pénztárgép típusa által nyújtott lehetőségektől függően a cseregép szerviz általi átadásakor az azt aktuálisan használó adózó adatait a bizonylat szabadon programozható részeire (pl., reklámsorok) kell programoznia a műszerésznek. 2
 • Üzlet neve: „mint szerviz által biztosított”
 • Üzlet irányítószám: (üres)
 • Üzlet település: „CSERE PÉNZTÁRGÉP”
 • Az üzlet közterület nevében utalni kell arra, hogy a pénztárgépet átmenetileg használó adózó adatai a bizonylat melyik részén találhatók („Adózó adatai lent”)
 • Adószám: a szerviz adószáma

A csere pénztárgépként üzemeltetett online pénztárgépeket offline üzemmódban kell működtetni. Ennek érdekében a szerviznek a szolgáltatási szerződés megkötésekor kérnie kell a távközlési szolgáltatótól a cserepénztárgép adóügyi ellenőrző egységébe épített SIM chip felfüggesztett (suspend) állapotba helyezését.

Csere pénztárgép átadása, visszaadása és jelölése

A csere pénztárgépet az átmeneti üzemeltető részére történő átadáskor a szerviz olyan módon programozza be, hogy a kibocsátott bizonylat alkalmas részén megjelenjenek az átmeneti üzemeltető adatai. Az átadás tényét, annak helyét, időpontját, az átvevő adózó adatait, a cserepénztárgép göngyölített egyenlegnek állását a cserepénztárgép naplóban rögzíteni kell.

A csere pénztárgép visszavételekor a szerviz:

 • kiolvassa a csereidőszakban keletkezett naplófájlokat és elektronikus formában átadja az üzemeltető részére (az üzemeltető saját használatára)
 • gondoskodik a csereidőszakban keletkezett bevétel beviteléről a pénztárgépbe az alább részletezett módon
 • a javított pénztárgép pénztárgépnaplójában rögzíti a visszavétel tényét, dátumát, idejét, illetve a pénztárgép göngyölített egyenlegének állását

A csere pénztárgépen az AP számmal megegyező méretben és láthatósággal fel kell tüntetni a „csere pénztárgép” feliratot.
1 A PTGREG adatlapon jelölni kell, hogy az üzembe helyezni kívánt pénztárgép cserepénztárgép.
2 Bizonylat-minta a közlemény mellékletében.

A csereidőszakban keletkezett bevétel bevitele

A csereidőszak bevételének bevitelére a megjavított vagy új (nem csere-) pénztárgépen külön adóügyi napot kell nyitni. Ezen az adóügyi napon kizárólag a csereidőszakban keletkezett bevételt kell bevinni, majd az adóügyi napot le kell zárni.
A csereidőszak egy-egy napjának bevételét lehetőség szerint egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben kell bevinni. Amennyiben ezt az összegek nagysága vagy egyéb körülmény indokolja, a csereidőszak egy-egy napjának bevételét több nyugtára is el lehet osztani.

Az adategyezőség igazolása érdekében az üzemeltetőnek az így keletkező, egy-egy nap bevételét tartalmazó nyugtát vagy nyugtákat össze kell tűzni a csereidőszakban (a csere pénztárgépen) keletkezett adott napi forgalmi jelentéssel.

A csereidőszakban keletkezett bevételek bevitelére szolgáló adóügyi nap lezárásakor keletkező napi forgalmi jelentést csatolni kell a cserepénztárgép naplóhoz.


Adatvédelmi megfontolások

A szerviznek gondoskodnia kell róla, hogy a cserepénztárgépet igénybe vevő adózó és a szerviz viszonyában adatvédelmi kifogások ne merülhessenek fel.
Mivel a cserepénztárgépben működő AEE-ben halmozódnak a gépet átmenetileg használó adózók értékesítési adatai, a szerviz felelőssége gondoskodni róla, hogy a gépet átmenetileg használó adózó a korábbi időszakok értékesítési adatait ne ismerhesse meg. Ilyen alkalmas módszer lehet a kiolvasáshoz szükséges jelszó vagy egyéb azonosító titokban tartása, az e célra szolgáló USB csatlakozó levédése alkalmas védőszalaggal, vagy egyéb alkalmas módszer.


A pénztárgépnapló

Csere pénztárgépek esetén a cseregép pénztárgépnaplója a csere pénztárgépet üzemeltető szerviz tulajdonában van és azt a csereidőszakban is a szerviz őrzi. Mivel AP szám alapján a csere pénztárgép azonosítható, esetleges NAV ellenőrzéskor nem okozhat problémát a cseregép pénztárgép naplójának helyi hiánya.


Egyéb tudnivalók

Csere pénztárgép kizárólag a javítás idejére, a Rendeletben foglalt ideig használható, nem használható normál pénztárgépkén

Tartalék pénztárgépek

Nem tekintendő csere pénztárgépnek az olyan pénztárgép, amit egy adózó a saját elhatározásából a saját nevére személyesít meg, és az üzemben levő pénztárgépeinek meghibásodása esetén azok gyors pótlására kívánja használni. Az ilyen „tartalék” pénztárgépekre nem vonatkoznak a jelen tájékoztatóban foglaltak.
A tartalék pénztárgépek működtetésében nem kifogásolható az alábbi két modell egyike sem:
1. Meghibásodás esetén a tartalék gépet üzembe állítja és a meghibásodott gép a javítás után a tartalék gép lesz.
2. Meghibásodás esetén az adott pénztárgép helyére beállítja a tartalék gépet, majd javítás után az eredetit állítja vissza az eredeti helyére.
A tartalék pénztárgépeket – működtetésük során – online módon kell üzemeltetni.
Egy adózóhoz tartozó több telephely (üzlet) esetén nem kifogásolható az a gyakorlat, hogy a tartalék gépen üzemeltetési helyként „változó telephely”, vagy a székhely címe van megadva.
Ha egy tartalék pénztárgép előre láthatólag huzamosabb ideig (legalább 15 napig) egy adott telephelyen fog működni, akkor az üzemeltetőnek kötelező a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatása érdekében a PTGTAXUZ nyomtatványt kitölteni .

Melléklet:


Minta a cseregéppel kiállított bizonylat képére.
A minta ajánlásként szolgál, a bizonylat konkrét képe az adott pénztárgéptípus által nyújtott lehetőségektől is függ.
Nyugta kerekítéssel (fizetés forinttal)


123456789 123456789 123456789 123456789
SZERVIZ NEVE
SZERVIZ SZÉKHELYE
MINT SZERVIZ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
CSERE PÉNZTÁRGÉP
ADÓZÓ ADATAI A REKLÁMSORBAN
SZERVIZ ADÓSZÁMA
------ NYUGTA ------
UTIKÖNYV 1 115
A00
SZALÁMI 1 234
C00
1,234 kg * 1000 Ft/kg
--------------------------------------------------------------------
ÖSSZESEN: 2 349 Ft
KÉSZPÉNZ: 2 500 Ft
VISSZAJÁRÓ: 150 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft
ELADÓ CÉG NEVE
ELADÓ CÉG SZÉKHELYE
ÜZLET NEVE
ÜZLET CÍME
ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA
NYUGTASZÁM: 1234/00001
2011.01.15. 11:15
NAV Ellenőrző kód:ABC09
AP XXXXXXXXX

Letölthető formátum:cseregeputmutato_vegleges_02-11.pdf