Kapcsolat

Cég:
Pénztárgépjavító
és Irodagéptechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószám:11061250-2-05

Cím:3529 Miskolc
Vécsey Károly utca 7.
(Bejárat a Szabadságharc utca
felől a parkolón keresztül)

Telefon: +36 46 353 894 
Email: info@pikers.hu
Web: pikers.hu

Pénzügy, könyvelés - Csóré Emese
Telefon: +36 30 626 7825
E-mail: pikersmiskolc@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium K Ö Z L E M É N Y E

2013.06.19.

A NEMZETI DOHÁNYBOLTOK ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁSI
KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRÕL

 A magyar állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter mint koncesszióba adó, a felek között létrejött dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére vonatkozó koncessziós szerzõdés (a továbbiakban: koncessziós szerzõdés) VII. 38. pontja alapján az alábbi, valamennyi jogosultat érintõ közleményt teszi közzé:

 A koncessziós szerzõdés II. 14. pontja alapján a jogosult/koncessziót gyakorló az alábbi kötelezettséget vállalta: „A jogosult/koncessziót gyakorló kijelenti, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdésekor saját költségén kiépítve rendelkezni fog olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy azzal egyenértékû elektronikus nyilvántartó rendszerrel, mely képes arra, hogy napra pontos készletnyilvántartást vezessen, és alkalmas arra, hogy az illetékes szervekhez az adatokat online kapcsolat útján továbbítsa.”

 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérõl szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Fdvtv.) módosító, a dohányzással összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXI. törvény 12. §-a jogszabályilag is rögzítette a dohánytermék-kiskereskedõk készletnyilvántartási és erre vonatkozó elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségét, azzal a megkötéssel, hogy az Fdvtv. 24/C. § b) pontja alapján ennek részletszabályait külön kormányrendelet állapítja majd meg. A kormányrendelet elõkészítése jelenleg folyamatban van.

 A koncessziós szerzõdés 52. pontja értelmében a szerzõdés alkalmazása során a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, ideértve elsõsorban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, az Fdvtv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a hatályos polgári törvénykönyv rendelkezéseit.

 A hivatkozott jogszabályhelyek és a szerzõdés rendelkezései alapján megállapítható, hogy a koncessziós szerzõdés II. 14. pontja tekintetében nem követ el szerzõdésszegést a jogosult/koncessziót gyakorló, ha nem rendelkezik a II. 14. pont szerinti elektronikus pénztárgéppel vagy nyilvántartó rendszerrel addig, amíg a fenti kormányrendelet meg nem határozza a vonatkozó részletszabályokat és az azoknak való megfelelés határidejét.

 Tájékoztatjuk ugyanakkor a jogosultakat/koncessziót gyakorlókat, hogy a dohányboltoknak a megnyitás napjától rendelkezniük kell napra pontos készletnyilvántartással, és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ilyen irányú kérése esetén ezeket az adatokat a kért formátumban a zrt. rendelkezésére kell bocsátaniuk.

 A koncessziós szerzõdésben foglalt online adatszolgáltatási kötelezettség jelenleg több módon is teljesíthetõ:

• PC-s kasszarendszer alkalmazásával, ebben az esetben maga a kasszarendszer megvalósítja a készletnyilvántartást és adatot küld a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. adatközpontja részére;

• hagyományos pénztárgép és külön számítógépen telepített és futtatott készletnyilvántartó szoftver alkalmazásával, ebben az esetben a készletnyilvántartó szoftver küld adatot a zrt. adatközpontja részére.

 A koncesszióba adó felhívja a jogosult/koncessziót gyakorló figyelmét, hogy a fentiek figyelembevételével igényeinek megfelelõen válassza ki a kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez szükséges pénztárgépet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti kormányrendelet hatálybalépését követõen a mûködés során az abban foglalt feltéteknek kell majd megfelelni, ezért kérjük, a jogszabályok változását folyamatosan kísérjék figyelemmel.


Budapest, 2013. június 19.            Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!